Keysafe P500

Nøkkelsafe for ambulerende personell

  • Solid konstruksjon
  • Enkel trykk på tallkodene
  • 4096 mulige kombinasjoner
  • Solid deksel mot vær og vind
  • Plass til 5 nøkler


Produktark - nøkkelsafe P500

Flere større brannvesen benytter nå Keysafe P500 - nøkkeloppbevaring for privatboligmarkedet.

Hjelp 24, Norges største private aktør av hjemmehjelpstjenester, er samarbeidspartner for levering av Keysafe P500.

Bakgrunnen for dette er bl.a. nøkkelsafens meget solide konstruksjon samt låsmekanisme som gjør det særdeles vanskelig å bryte seg inn i safen. Safen er i tillegg meget brukervennlig. Safen kan leveres med alarmtilkobling (tilleggsutstyr).

P500 - veggmontering ved inngangsdør P500 - veggmontering ved inngangsdør

Montering

Safen monteres utenpå vegg med 4 solide skruer som er inkludert i esken.

Test av safe

I Norge finnes det ikke FG klassifisering av nøkkelsafe verken på næring eller privatmarkedet. Dette har vært et tema for FG i mange år men foreløpig uten konkret resultat. Det finnes imidlertid tilsvarende klassifisering i noen EU land. Keysafe P500 er bl.a innbruddtestet i både England og Frankrike. Safen ble sertifisert/klassifisert som LPS1175 Level 1 i England og CNPP godkjent i Frankrike. Sistnevnte klassifisering tilsvarer FG godkjennelse på samme nivå i Norge. Dette forutsetter at safen monteres på flat/rett underlag og med vedlagte skruer eller tilsvarende.

P500 - veggmontering ved inngangsdør

Brukere av Keysafe P500

Typiske brukere av Keysafe P500 er hjemmehjelptjenesten/ hjemmesykepleien som på en effektiv måte ønsker tilgang til boligen med og uten trygghetsalarm. Tallkodelåsen stilles inn på aktuell kode og hjelpepersonell får således tilgang ved å taste riktig kode. På denne måten elimineres nøkkeloppbevaring for bruker. Keysafe P500 benyttes også av ambulerende vaktpersonell samt brannvesen som ønsker tilgang til boligen ved utrykning.

Kontakt oss for mer informasjon

© KeyLink AS | www.keylink.no | Tlf.: +47 66 77 93 01 | E-post: firmapost@keylink.no